KNIHOshop

Zboží

299 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: AMnZH

Mezi tajemnými událostmi starověku nesporně fenomén Atlantidy zaujímá přední místo, pravděpodobně díky jedné z posledních Platónových knih Timaios a Kritias. Tato kniha vyvolala svého času vášnivé diskuse mezi historiky starověku a znalci antiky na jedné straně a neortodoxními zastánci existence několika na sebe navazujících vln vyspělé pozemské civilizace na straně druhé. Konfrontací argumentů Platónových kritiků a stoupenců z pohledu stavu poznání konce 20. století se zabýval T. Mehner. Prvním, kdo zpochybnil realitu historické existence říše mořských králů v Atlantském oceánu, byl sám Aristoteles, někdejší Platónův žák. Od té doby počet titulů zabývajících se tématikou Atlantidy neustálé narůstá.

249 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: RsB

 

Kmen aztéckých Tenočků zaznamenal svůj pohnutý osud spojený s exodem z atlantského ostrova Aztlan na obrázkové leporelo z březové kůry, známé jako kodex Boturini. Kodex vypráví děj začínající tím, že bůh Quetzalcoatl poslal předkům Aztéků hvězdnou loď přivážející „mluvící hlavu Huitzilopochtli“ ...

349 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: T3R

Podzemní prostory odedávna působily na mysl a představivost člověka. Nejen na formování prvotních uměleckých a náboženských představ, kdy se jeskynní prostory měnily v první chrámy a obrazárny, ale i při hledání bezpečného úkrytu pro všechno, co mělo zůstat skryto před denním světlem. V dávné minulosti šlo zřejmě o udržení mystéria, o přežití jedince nebo kmene. V době nedávné však zejména o strategický význam podzemních prostor k výstavbě technologických zařízení a úkrytů, neuralgických bodů informační společnosti – ať už jde o řídicí centrály, kryty před zbraněmi hromadného ničení, cyklotrony nebo servery globální komunikační sítě.

199 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: JaB

Něco málo na úvod...

 

Kdesi jsem se dávno dočetla, že život přistěhovalce se rozděluje na pět etap: nadšení, stesk, agresivita, sblížení a integrace. Jak trefné!

            Nás, ženy (i neblondýny) žijící s Jižany totiž společnost rozděluje na: 1. naivní husy, kterým se zalíbilo válení se na pláži s tmavými seladony se zlatým řetězem ztrácejícím se v mužné chlupaté hrudi, 2. tlusté chuděry, které by nikdo jiný nebral (Jižané totiž prý jdou po všem, co má sukni), nebo 3. na mrchy, které pobláznily hlavu bohatému staříkovi nad hrobem a rychle si ho vzaly.  Někteří nás za to odsuzují a jiní nám závidí. Málokdo si ovšem uvědomuje, že život v cizině není vždycky procházka růžovým sadem.

            Mezilidské vztahy jsou velmi komplikované. Vztahy muže a ženy jsou často neuchopitelné. A vztahy nás, Češek, a Jižanů jsou komplikované, neuchopitelné a divoké. Často končí rodinnými tragédiemi, nočními útěky, schováváním dětí před rozběsněnými muži a vůbec nehezkými konci. A pak může celá společnost s lehce posměšným výrazem říct:  “Měla zůstat doma za humny a tohle by se jí nestalo,” popřípadě: “No jo, tihle Jižani, však my jsme ji varovali. Co čekat od těchhle národností.”

            Samozřejmě, že jižní muži mají větší sklony být vůdci, nemají rádi emancipované ženy, jsou žárliví a svoji matku milují celý život, na rozdíl od své ženy, kterou milují dočasně, než začnou milovat nějakou jinou. I strašné klišé o řeckých tchýních bývá většinou pravdivé. Kam může, tam vleze, kritizuje svoji snachu a synáčkovi nosí potajmu jídlo v kastrůlku, protože jeho nemožná žena (odněkud ze severu, Bůh ví, kde ji sebral...) ho chce zřejmě svými pokrmy zahubit.

            Jenže každá mince má dvě strany. A ten, kdo si na život v Řecku zvykl a prošel čtvrtou nebo dokonce pátou fází, už nemůže zpět. Řecko je jako droga. Poklidný život u moře, mnoho slunečných dnů, kvetoucí mandloně a čerstvé citróny ze zahrady, voňavé ryby a koření z hor, usměvaví lidé, kteří se sice dovedou rozčílit, ale život berou s jistým smířením a vírou, že vše je tak, jak má být. To všchno jsou atributy, kterým se špatně odvyká.

 

            Autorka a zároveň hrdinka této knihy dokázala obojí. Projít všemi fázemi přistěhovalce, ale také se vrátit  (celkem) bez úhony zpět domů a na svůj život s Jižanem vzpomínat s láskou a humorem.

 

            A tak, milé čtenářky a milí čtenáři, než se vydáte za svojí láskou na druhý konec Evropy či světa, přečtěte si, co všechno vás může potkat, protože druhá a třetí fáze bývá někdy hodně drsná...

 

                                                                                              Pavla Smetanová

                                                                       Autorka knih o Korfu a turistická průvodkyně

                                                                                              Korfu, léto 2012

 

299 Kč
269 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: BaAs

Spisovatelé a dobrodruzi, uvedení v tomto unikátním sborníku nám nenuceným způsobem nabízejí pohled na úkazy a jevy odmítané oficiální vědou. Nikomu nic nevnucují, nikoho nepřesvědčují. Pouze zajímavou a přitažlivou formou sdělují nejenom své názory a zkušenosti, ale také fakta a důkazy. Pomyslný základní kámen tohoto literárního žánru položili například Jacques Bergier s Louisem Pauwelsem. To když napsali dnes již legendární knihu Jitro kouzelníků. Samozřejmě, že v tomto směru nemůžeme opomenout vůbec nejznámějšího ze všech těchto autorů Ericha von Dänikena a jeho Vzpomínky na budoucnost. Pamětníkům se jistě také vybaví Velké otazíkyčeského průkopníka této literatury, Ludvíka Součka.

399 Kč
359 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: KUB

Čím končí válka? A čím začíná mír? Dvě otázky, které jsou stěžejním motivem této nevšední knihy. Významný autor literatury faktu Roman Cílek, pro něhož je příznačné často až detektivní pátrání po neznámých či dlouho zastíraných skutečnostech, předkládá čtenářům v časovém oblouku od Vánoc 1944 do Vánoc 1945 strhující drama válečného finále i stejně nesnadného těsně poválečného období, na které nazírá bez zátěže černobílého vidění. Najdeme zde v chvějivém prostoru mezi prohrou a vítězstvím, radostí ze svobody i nedůstojnou mstou pohled na dění podstatné a rozhodující. Jsou zde však také příběhy zdánlivě titěrné, „jen“ obyčejně člověčí. Válka a její dozvuky se dotýkaly všeho a všech.

299 Kč
269 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: UV

Třetí a poslední díl trilogie o dějinných událostech v Sudetech navazuje na předchozí knihy Ústecká štvanice a Ústecký mír. Popisuje vyvrcholení druhé světové války ve středu Evropy. Neboť válka zde skončila až v roce 1948. V květnu 1945 uhasly pouze klasické armádní operace. Následovala invaze Revolučních (čili „Rabovacích“) gard do pohraničí, vyčišťovací operace vůči nacistickým funkcionářům, jejich soustředění v internačních táborech a na obecní úrovni konfiskace německého majetku a jeho předání do správy českému obyvatelstvu, což vedlo k velkým ztrátám původně německého majetku tzv. „zašantročením“.

299 Kč
270 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: UM
229 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: AaT

V této knize autor předkládá k zamyšlení obraz vědění dávných předků, který i když zdaleka nedosahuje své původní úplnosti, může nám přinést mnohé odpovědi, které lidstvo dosud neúspěšně hledá.

Existují jiná velká tajemství, významnější, než je transmutace kovů, a tato tajemství jsou známa jenom Velkým Mistrům.

Isaac Newton

249 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: BaA

Kniha volně navazuje na „Předpeklí ráje“.

145 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: BaE

Krutá a absurdní historie náletů na Ústí nad Labem.

269 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: DMD

S překvapením zjišťujeme, jak přesně zapadá starobylá alchymie do mezery oddělující vědění starých civilizací a pokročilou technologii mimozemských entit usídlených na Zemi. Mnoho záhad nesporně souvisí s existencí lidstva, a nastal čas se jimi zcela vážně zaobírat.

369 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: DPP1

Bizardní historie nemůže být srozumitelná bez stejně bizardní analýzy.

 

Pravda nebyla vynalezena žádným pozemským náboženstvím, nepochází z mysli nějakého mudrce, není darem starodávných bohů či žebráckým grošem od civilizací považujících se za bohorovné, ba ani podivuhodná povaha lidského ducha s ní nesouvisí.

Abychom pochopili Pravdu o Bohu, o sobě a o světě ve kterém žijeme, musíme si nejprve uvědomit, že my sami jsme nesmrtelnými bytostmi stvořenými Bohem k jeho duchovnímu obrazu. To je také důvod, proč musíme jako nesmrtelné duchovní bytosti přemýšlet, činit rozhodnutí a jednat. Musíme mít neustále na mysli, že smrtí náš život nekončí, protože to je jen pouhé otevření dveří do nové a vyšší duchovní reality.

 

Autor

249 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: DPP2

Bizardní historie nemůže být srozumitelná bez stejně bizardní analýzy.

 

Pravda nebyla vynalezena žádným pozemským náboženstvím, nepochází z mysli nějakého mudrce, není darem starodávných bohů či žebráckým grošem od civilizací považujících se za bohorovné, ba ani podivuhodná povaha lidského ducha s ní nesouvisí.

Abychom pochopili Pravdu o Bohu, o sobě a o světě ve kterém žijeme, musíme si nejprve uvědomit, že my sami jsme nesmrtelnými bytostmi stvořenými Bohem k jeho duchovnímu obrazu. To je také důvod, proč musíme jako nesmrtelné duchovní bytosti přemýšlet, činit rozhodnutí a jednat. Musíme mít neustále na mysli, že smrtí náš život nekončí, protože to je jen pouhé otevření dveří do nové a vyšší duchovní reality.

 

Autor

389 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: GM

„Prosím čtenáře, aby mi prominul, že v této knize uvádím i informace svou samou podstatou úděsně nelidské, leč ony existují a musíme se s nimi vyrovnat, aby nás jejich důsledky nakonec psychicky nesrazily na kolena.

Autor

299 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: MB

V této studii vášní jsme se především snažili evokovat Město, Město jako hlavní postavu spjatou se stavy duše, postavu, která radí, odrazuje, podněcuje k činu.

A tak se ve skutečnosti Bruggy, které jsme si vyvolili, vynořují v podobě téměř lidské… Jejich vliv dopadne na každého, kdo zde pobývá.

125 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: NvB

Národ, podobně jako lidská bytost, prochází zro-zením, dospíváním, vyzráváním, ale také posléze spěje k zániku. Člověk i národ mají nesmrtelnou duši, vtělují se do rodícího se nového společenství. Když se uzavírá karmický osudový prsten národa, zatřpytí se na něm jako démant duchovní odkaz těm, kdo přijdou.

239 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: PdZA

O prapodstatě keltské kultury toho mnoho nevíme, ale stále intenzivněji se o ni zajímá rostoucí množství lidí. Potvrzuje se totiž dříve odmítaná teze o přímé souvztažnosti keltské a české kultury.

369 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: PoWW1

 Tato kniha je první z řady autorových knih, které bude na český a slovenský knižní trh uvádět nakladatelství AOS Publishing.

 První díl titulu „Pravda o Wunderwaffe“ byl velmi kladně oceněn i na Západě (anglická verze vyšla v USA a Velké Británii), v blízké budoucnosti se chystá i německé vydání.

269 Kč
Včetně 10 % DPH
Dostupnost: Dostupnost na dotaz
Kód: PPR

Minulost lidstva zasahuje hluboko do věků a mnohem hlouběji sahá historie dávných civilizací, které přišly z jiných planet, aby Zemi učinily sličnou a milou budoucímu člověku tak, jak to stanovil plán daný Bohem.

Aktuální informace

Vzhledem k distribučním změnám, jsou nyní veškeré nabídky publikací podmíněny dostupností na dotaz.

-24% 

Technická podpora
Email odkaz: KNIHOshopmaster
Zajímavé odkazy

Zde podle Vašich tipů a námětů, umisťujeme odkazy na aktuálně zajímavé informace, články a videa, jejichž obsah se nějakým způsobem přímo dotýká obsahu zde nabízených knih.

 

 ATLANTIDA OBJEVENA !

Možná zbytečná informace pro některé naše čtenáře... /viz. Ivo Wiesner : Atlantida - mýtus nebo zapomenutá historie / avšak přesto, zde je odkaz na jeden střípek důkazního dokumentu :

http://youtu.be/Yj-VTICzUWk

 


 

http://vimeo.com/39924286

Potvrzujeme, že víme o ...  /další komentář netřeba/

 


 

http://www.ct24.cz/regionalni/jizni-cechy/122592-objeven-unikatni-poklad-letecke-historie/

Políž Českých Budějovic byla z bývalé  továrny SS na letecké motory Messerschmitt, vyzvednuta tělesa proudových motorů,která byla součástí Hitlerovských tajných zbraní.  Co všechnoještě mohly vydat útroby bývalé letecké továrny na zázračné zbraně, která experimentovala i s poměrně neznámými technologiemi, se můžete dočíst i v našich knihách, konkrétně v knize

Pravda o Wunderwaffe  1. díl /2. díl se již připravuje/, nebo v knihách autorů pánů Jesensky a Lesniakiewicz

 

 


 

http://www.youtube.com/watch?v=KDGCkcztuBU Když jsme před dvaceti lety uveřejňovali informace o Iluminátech, Řádu lebky a kostí, Rockefellerově radě a ostatních strukturách ovládajících tento svět, a když vyšlo na světlo, že celý klan známých politiků je v tom zainteresován, a jak se v rámci boje o ovládnutí světa v Americe testují technologie schopné vyvolat živelné katastrofy kdekoli na světě, tak tyhle informace byly považovány většinou "odborníků" za výplody chorého mozku.... Zdá se, že teď už to někteří z nich začínají brát vážně... /spoluautor jedné z knih/

 

 


 

http://www.youtube.com/watch?v=79ANVpZeIZo  Velmi zajímavý dokument o souvislostech mezi Mayskou kulturou, kruhy v obilí a dalšimi informacemi naznačující možnost vývoje událostí  v příštích letech. Mnoho vysvětlení a rozvinutí teorií lze najít v mnoha ze zde uveřejněných knih, např. Bohové a apokalypsy nebo Děti moudrých draků ale i další z této řady